Spildevandsrensning i Danmark

Vil du vide mere om spildevandsrensning, og hvorfor vi renser spildevandet?
Hos RN Entreprenør ApS forklarer vi gerne nærmere om både krav, muligheder og omkostninger forbundet med spildevandsbehandling i Danmark.

Rensningen af spildevand sker i en række trin, der hver fjerner skadelige indholdsstoffer, så de ikke ender i naturen. I dag er spildevand en vigtig ressource og ikke noget, vi betegner som affald i Danmark.

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning skal sikres ved ejendomme med direkte udledning af spildevand til vandmiljøet. Ansvaret for at dette sker, er blevet pålagt ejerne af disse ejendomme. Det er altså ejendommens ejer, der bærer ansvaret for at forbedre spildevandsløsningen.

Tilbage i 1996-97 blev en lovændring af Miljøbeskyttelsesloven vedtaget i Danmark. Den omhandlede specifikke områder uden tilslutning til offentligt kloaksystem, hvor der skulle ske en forbedring af spildevandsrensningen. Siden er langt flere områder blevet udpeget – bl.a. via EU’s vandrammedirektiv.

Dette er sket for at sikre en indsats for økologisk forbedring af vandløb og søer. Rensning af spildevand gavner hygiejnen for både borgere, dyre- og planteliv og de berørte områder.

Mere end 80.000 ejendomme i Danmark udleder fortsat spildevand uden korrekt rensning – eksempelvis via markdræn. Disse ejendomme vil dog i de kommende år blive pålagt at forbedre deres spildevandsrensning. Jo mere sårbar naturen omkring ejendommen er, des strengere vil kravene til forbedringer være.

Har du spørgsmål omkring rensningsanlæg eller spildevandsbehandling?

Lad os finde den optimale spildevandsløsning til dit behov. Du kan altid få et uforpligtende tilbud.

Hvor meget spildevand renses der i Danmark?

I Danmark renser vi 90-95% af vores spildevand, mens det på verdensplan anslås, at kun 10-15% af verdens spildevand renses.
(Kilde: http://denstoredanske.dk/Natur_og_miljø/Miljø_og_forurening/Vandmiljø,_spildevand_og_olieforurening/spildevandsrensning

Hvordan renser man spildevand?

Spildevandsrensning omfatter både vandbehandling og slambehandling. Selve spildevandsbehandlingen kan ske via pilerensning, beplantet filteranlæg eller nedsivningsanlæg. En helt fjerde mulighed er et biologisk rensningsanlæg, der reelt fungerer som de store kommunale anlæg. Uanset hvilket spildevandsanlæg, der benyttes, skal spildevandet renses for en række specifikke affaldsstoffer.

Spildevand renses for:

Organisk stof (f.eks. toiletskyl fra boliger eller blod fra slagterier)

Kvælstof (især urinstof eller fra andet organisk materiale såsom protein)

Fosfor (primært fra fosfatholdige vaskemidler)

Helt grundlæggende skal spildevandsrensning sørge for, at hus- og industrispildevand renses, så miljøkvaliteten for vores vandområder ikke forringes. Miljøkvaliteten for vandområder skal faktisk forbedres, hvilket netop rensning af spildevand sikrer.

 

Hvad koster spildevandsrensningsanlæg i Danmark?

Et spildevandsanlæg skal naturligvis fungere således, at det opfylder krav fra både dansk og EU miljølovgivning. Hos RN Entreprenør ApS tilbyder vi en række løsninger og anbefaler gerne det bedste rensningsanlæg til lige præcis din ejendom. Omkostningerne forbundet med forbedring af spildevandsrensning afhænger derfor af den endelige løsning.

Kravene afhænger af hvilken type spildevand, der udledes, samt hvor der udledes til. Derfor skal du først og fremmest vide, hvilken renseklasse din ejendom tilhører. Der findes fire forskellige renseklasser og dertilhørende forskellige krav til spildevandsrensningen. Alle vores spildevandsanlæg kan bruges til samtlige renseklasser.

Alle medarbejdere har selvsagt både viden og kompetencer til at kunne styre, regulere og overvåge alle spildevandsrensningsanlæg. Uanset hvilken renseklasse din ejendom er underlagt, kan vi derfor hjælpe med en optimal løsning. Både etablering og vedligeholdelse af denne.

Ofte vil det give en økonomisk fordel at gå sammen om et fælles rensningsanlæg for flere ejendomme. Hvis I vælger denne løsning, skal I blot etablere jer i et såkaldt “spildevandslaug”.

 

forbedret spildevandsrensningSkal du have etableret eller forbedret spildevandsrensning for din ejendom?

Uanset om du blot er interesseret i at høre mere om dine muligheder eller ønsker et uforpligtende tilbud, så er vi klar til at hjælpe. Du kan også få rådgivning om forskellige løsninger afhængig af dine ønsker og behov. Vi er naturligvis autoriseret kloakmester og kan derfor hjælpe dig med at imødekomme alle krav ved etablering eller forbedring af renseanlæg.

Vi har erfaring med alt fra pilerensningsanlæg og beplantede filteranlæg, der begge er lukkede anlæg uden udledning til naturen, til biologiske minirensningsanlæg. Sidstnævnte fungerer faktisk på samme måde som de store kommunale rensningsanslæg. Her er det bare skabt i miniformat og nedgraves i en plastbeholder på ejendommen.

 

 

 

Selvom vores glade og tilfredse kunder er vores bedste ambassadører, kan du også læse mere om RN Entreprenør ApS ved at klikke lige her.

Kontakt RN Entreprenør ApS i dag, og tag en uforpligtende snak om spildevandsrensning for din ejendom.

Comments are closed