Nedsivningsanlæg

Sådan virker nedsivningsanlægget

I et nedsivningsanlæg pumpes spildevandet fra bundfældningstanken til nedsivningsanlægget.

Anlægget består af to fordelerrør på hver typisk 15 m, der er gravet ca. 60 cm ned i jorden. Herfra siver vandet gennem jordlagene, hvor affaldsstoffer nedbrydes eller bindes i jorden.

Det er en enkel og billig løsning, men den kræver særlige jordbundsforhold og der er skrappe afstandsforhold. F.eks. skal afstanden til grundvandet være mindst 1 m – og helst 2,5 m.

Hvem kan bruge det?

Nedsivningsanlægget kan bruges i alle renseklasser, men der er strenge afstandskrav til grundvand, søer, vandløb og drikkevandsboringer.

Kontakt RN Entreprenør

Kontakt os og få mere information.

Fordele

  • Billig etablering
  • Ikke synligt, ligger nedgravet

Ulemper

  • Skrappe afstandskrav
  • Afledningsafgift
  • Man kan ikke måle / følge med i anlæggets effekt

Drift

  • Årlig tømning af bundfældningstanken
 

Størrelse

Ca. 30 kvm.

Renseklasse:

Et nedsivningsanlæg er Renseklasse SOP

Faktaboks*

  • Strøm til pumpen i bundfældningstanken ca. 250 kr. pr år
  • Spildevandsafgift ca. 0,5 kr. pr. kvm.
  • Tømning af bundfældningstank ca. 800 kr.

*Alle beløb er vejledende og eksklusiv moms. Den præcise udgift skal beregnes for den enkelte husstand. Bemærk desuden at spildevandsafgifter varierer fra kommune til kommune.


Comments are closed