Biologisk minirensningsanlæg

Sådan virker et biologisk minirensningsanlæg

Et biologisk minirensningsanlæg fungerer i princippet på samme måde som de store kommunale rensningsanlæg. Spildevandet bliver ved hjælp af et pumpesystem og mikroorganismer renset biologisk, inden det bliver ledt videre til dræn eller vandløb.

Anlægget kan også indrettes til at fjerne kvælstof og fosfor fra spildevandet.

Anlægget er indrettet i en nedgravet plastbeholder. 

Hvem kan bruge det?

Et biologisk minirensningsanlæg kan bruges til alle renseklasser og det kræver ikke meget plads. Dog kræver det egnede afledningsforhold.

Kontakt RN Entreprenør

Kontakt os og få mere information.


Fordele

 • Kræver ikke meget plads
 • Ligger gravet ned under jorden

Ulemper

 • Etableringsudgiften
 • Vedligeholdelsesudgifter
 • Driftsomkostningerne
 • Afledningsafgiften

Drift

 • Årlig tømning af bundfældningstank
 • Lovpligtig serviceaftale, hvor anlægget gennemgås og der tages prøver for at kontrollere renseeffekten og justere anlæggets funktion.
 

Størrelse

Ca. 3 kvm.

Renseklasse

Biologisk minirensningsanlæg er Renseklasse SO og Biologisk minirensningsanlæg er Renseklasse SOP med fosfor-unit med fosfor unit

Faktaboks*

 • Driftsudgifter ca.3.000 – 5.000 kr. pr år for strøm til anlægget og årlig service aftale
 • Spildevandsafgift 2 kr. pr. kvm.
 • Tømning af bundfældningstank ca. 800 kr.

*Alle beløb er vejledende og eksklusiv moms. Den præcise udgift skal beregnes for den enkelte husstand. Bemærk desuden at spildevandsafgifter varierer fra kommune til kommune.


 

Comments are closed