Beplantet filteranlæg

Sådan virker et beplantet filteranlæg

Anlægget er et grønt anlæg som pileanlægget, men er meget mindre.

Et beplantet filteranlæg er et bassin foret med en tyk gummimembran og i bunden lægges et dræn. Bassinet fyldes med filtersand. I sandlaget lægges et rør som fordeler spildevandet i sandet. Der plantes tagrør og iris.

Spildevandet bliver pumpet ud i det beplantede filteranlæg fra bundfældningstanken. Rensningsprocessen foregår ved hjælp af naturlige mikroorganismer og planterne.

Det rensede spildevand udledes via drænet i modsætning til pileanlægget, der er lukket.

Hvem kan bruge det?

Det beplantede filteranlæg kan bruges i alle renseklasser, hvis der er monteret en fosfor-unit i forbindelse med bundfældningstanken. Anlægget kræver et areal på ca. 5×5 m (ca. 25 kvm) og kræver egnede afledningsforhold.

Kontakt RN Entreprenør

Kontakt os og få mere information.


Fordele

  • Smukt og dekorativt i haven
  • Mindre end et pilerensningsanlæg
  • Kan indgå som en naturlig del af haven

Ulemper

  • Kræver afløb fra anlægget
  • Pladskrævende i en lille have
  • Afledningsafgiften

Drift

  • Årlig tømning af bundfældningstanken
 

Størrelse

Ca. 25 kvm

Renseklasse

 Et beplantet filteranlæg er Renseklasse SOogEt beplantet filteranlæg er Renseklasse SOP med fosfor-unit  med fosfor-unit

Faktaboks*

  • Strøm til pumpen i bundfældningstanken ca. 250 kr. pr. år
  • Spildevandsafgift 2 kr. pr. kvm
  • Tømning af bundfældningstank ca. 800 kr.

*Alle beløb er vejledende og eksklusiv moms. Den præcise udgift skal beregnes for den enkelte husstand. Bemærk desuden at spildevandsafgifter varierer fra kommune til kommune.


Comments are closed