Spildevandsløsninger

Fra mere end 80.000 ejendomme i det åbne land udledes i dag spildevand uden nogen særlig form for rensning, dvs. typisk via en bundfældningstank, hvorfra spildevandet uden rensning ledes enten direkte ud i vandområdet eller til vandområdet via et markdræn.

Disse ejendomme i det åbne land, bliver i de kommende år mødt med krav om at forbedre deres spildevandsrensning. Det åbne land er opdelt i en række områder med forskellige renseklasser. Jo mere sårbar naturen i området er, jo strengere renseklasse. Vi hjælper dig med at vælge den spildevandsløsning der passer bedst til dit behov.

Spildevandsløsninger

RN Entreprenør ApS kan som autoriseret kloakmester hjælpe dig med at imødekomme kravene, bl.a. ved etablering af rensningsanlæg. Alt afhængig af din situation kan vi tilbyde flere spildevandsløsninger, bl.a. pilerensning, beplantet filteranlæg, nedsivningsanlæg eller biologisk rensningsanlæg.

Kontakt RN Entreprenør ApS og sammen finder vi ud af den mest optimale løsning. Vi giver altid et uforpligtende tilbud og vælger du RN Entreprenør ApS, bliver du en del af vores omfattende kvalitetsprogram. Vi står ved din side – fra start til slut!

Husk

Der kan være god økonomi i at gå flere sammen om et fælles rensningsanlæg for flere ejendomme – I skal blot sørge for at etablere jer i et spildevandslaug.

Lidt om renseklasser

Spildevandsløsninger - Renseklasse O

Renseklasse O

Her er udløb til områder med vandløbsstrækninger, hvor vandmiljøet ikke har det godt. 90% af det organiske stof fra ejendommene i området skal derfor renses fra spildevandet.

 

Spildevandsløsninger - Renseklasse SO

Renseklasse SO

Her er udløb til vandløbsstrækninger, hvor vandmiljøet ikke har det godt, og der er ekstra behov for at fjerne skadelige stoffer. Her skal 95% af det organiske stof og 90% af kvælstoffet fra ejendommene i området fjernes fra spildevandet.

Spildevandsløsninger - Renseklasse OP

Renseklasse OP

Her løber spildevandet ud til vandløbsstrækninger og søer. 90% af det organiske stof og 90% af fosfor fra ejendommene i området skal fjernes fra spildevandet.

 

Spildevandsløsninger - Renseklasse SOP

Renseklasse SOP

Her løber spildevandet ud til særligt følsomme eller belastede vandløbsstrækninger og søer. 95% af det organiske stof, 90% af fosfor og 90% af kvælstof fra ejendommene i området skal fjernes fra spildevandet.

 Læs mere om den lovmæssige definition af renseklasser i Bekendtgørelse 1448 af 11. december 2007, Bilag 3.

Comments are closed